Budaya yang Mengharapkan Pendatang Berpadu Sepenuhnya Boleh Membangkitkan Lebih Banyak Radikalisme

Pendatang Muslim yang merasa terpinggir dan didiskriminasi di negara-negara dengan harapan integrasi yang tinggi cenderung mengalami ancaman psikologi terhadap kepentingan mereka sendiri yang dapat meningkatkan sokongan radikalisme, menurut penyelidikan baru yang dibentangkan di Konvensyen Tahunan ke-125 Persatuan Psikologi Amerika.

"Kami mendapati bahawa pendatang yang tidak mengenal budaya warisan atau budaya yang mereka tinggali merasa terpinggir dan tidak penting," kata penyampai Sarah Lyons-Padilla, Ph.D., dari Stanford University. "Pengalaman diskriminasi menjadikan keadaan lebih buruk."

Lyons-Padilla mengemukakan dua kajian mengenai perkara ini. Salah satu kajian menumpukan pada 198 lelaki dan wanita Muslim berusia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di seluruh A.S. yang ditanya mengenai identiti budaya dan sikap mereka terhadap ekstremisme melalui tinjauan dalam talian.

Majoriti peserta tinggal di Maryland, Virginia, dan California; 92 adalah pendatang generasi pertama dan selebihnya adalah generasi kedua kelahiran Amerika. Majoriti (105 peserta) mengenal pasti Pakistan sebagai negara warisan mereka.

Para peserta ditanya bagaimana hubungan mereka dengan budaya warisan mereka dan juga nilai-nilai Amerika, dan bagaimana perasaan mereka mengenai tahap integrasi mereka di negara baru mereka. Mereka juga ditanya apakah latar belakang agama atau budaya mereka pernah menyebabkan perlakuan bermusuhan atau tidak adil dan bagaimana hubungan dan signifikannya perasaan mereka.

Akhirnya, para peserta diberitahu tentang kumpulan fundamentalis hipotetis yang terdiri daripada pemuda Islam di A.S.

Walaupun keganasan tidak pernah disebut secara eksplisit, kumpulan itu dengan jelas membenarkan tindakan ekstrem untuk menyokong perjuangannya.

Para peserta ditanya berapa banyak yang mereka sangka kebanyakan orang yang mereka kenal menyukai kumpulan hipotetis, seberapa rela rakan-rakan ini untuk terlibat dalam aktiviti kumpulan itu, dan sejauh mana rakan-rakan mereka akan bersimpati dengan kumpulan sekiranya mereka terlibat dalam tingkah laku yang melampau, seperti sebagai mengambil bahagian dalam demonstrasi haram atau ganas atau merosakkan harta benda orang.

Hasil kajian menunjukkan bahawa peminggiran dan diskriminasi dikaitkan dengan perasaan tidak penting, yang menjadi lebih kuat dengan pengalaman lebih banyak diskriminasi dan, pada gilirannya, meramalkan tarikan kepada kumpulan fundamentalis dan tingkah laku mereka yang melampau.

Dalam kajian kedua, Lyons-Padilla menjelaskan mengapa negara-negara di Eropah menghadapi lebih banyak kes radikalisasi dari negara A.S.

Tinjauan itu melibatkan sekitar 400 pendatang Muslim baru-baru ini ke Jerman atau AS pada akhir 2014. Hasil kajian menunjukkan bahawa di Jerman, yang digambarkan sebagai masyarakat yang ketat yang mengharapkan lebih banyak kesesuaian, umat Islam melaporkan mempunyai masa yang lebih sukar untuk disatukan daripada pendatang dalam masyarakat yang lebih longgar, seperti seperti AS

Ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahawa masyarakat yang lebih ketat tidak terbuka terhadap kepelbagaian budaya, kata Lyons-Padilla. Mereka yang tidak berintegrasi lebih cenderung menunjukkan sokongan terhadap amalan ekstremis, menurut tinjauan itu.

Dalam tinjauan tersebut, semua peserta ditanya tentang pengalaman dan persepsi akulturasi mereka terhadap masyarakat yang lebih besar.

Sebagai contoh, mereka diminta menilai kesepakatan mereka dengan pernyataan seperti, "Di negara ini, ada harapan yang sangat jelas tentang bagaimana orang harus bertindak dalam kebanyakan situasi," dan "Sebilangan besar orang Amerika / Jerman tidak berminat untuk belajar tentang budaya orang lain . " Para peserta juga ditanya mengenai keinginan mereka untuk berintegrasi dengan budaya negara tuan rumah mereka.

Akhirnya, untuk mengukur sokongan mereka terhadap radikalisme, mereka ditanya apakah mereka akan mengorbankan hidup mereka atau menanggung penderitaan untuk tujuan penting. Dia menyatakan hasilnya awal kerana kajian ini sedang dilakukan kajian rakan sebaya.

"Dalam apa yang juga disebut sebagai siklus prasangka jahat, kami mendapati bahawa tahap keterbukaan yang lebih rendah terhadap kepelbagaian dikaitkan dengan tahap integrasi budaya yang lebih rendah," katanya.

"Kesukaran untuk menyatukan, pada gilirannya, membentuk sokongan untuk ekstremisme. Oleh itu, penemuan kami menunjukkan bahawa radikalisasi bukan sekadar proses yang berlaku dalam diri individu, tetapi konteks penerimaan yang lebih besar memainkan peranan penting. "

Sumber: Persatuan Psikologi Amerika