Sambungan Kerja Mengubah Tekanan Menjadi Prestasi Lebih Baik

Penyelidikan baru yang mencabar menunjukkan bahawa pekerja yang berhubung dengan baik dapat menyesuaikan diri dengan tekanan yang disebabkan oleh perubahan di tempat kerja.

Industri sering harus melaksanakan pemotongan gaji, mengurangi jam kerja, dan memberikan lebih sedikit peluang latihan dan promosi sebagai kaedah untuk mengatasi kemerosotan ekonomi dan persaingan industri.

Di mana penyelidikan terdahulu telah menunjukkan penurunan tenaga kerja dalam tenaga kerja yang demotivasi dan tidak berpuas hati, para pakar dari Monash University dan University of Iowa mengatakan ini tidak semestinya berlaku.

Seperti yang dibincangkan dalam penemuan kajian yang diterbitkan di Jurnal Psikologi Pekerjaan dan Organisasi, penyelidik menentukan bahawa sebilangan pekerja dapat bertindak balas secara positif terhadap perubahan di tempat kerja. Walau bagaimanapun, para penyelidik mendapati bahawa ini hanya berlaku pada pekerja yang berhubung dengan baik dan sesuai untuk organisasi.

Drs. Kohyar Kiazad, Scott Seibert, dan Maria Kraimer membuat tinjauan dalam talian untuk mengetahui tindak balas pekerja terhadap "pelanggaran kontrak psikologi."

Istilah ini digunakan oleh para pakar untuk menerangkan apa yang dialami oleh pekerja apabila mereka percaya bahawa majikan mereka telah melanggar janji-janjinya. Penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahawa berhenti kerja, mengurangkan produktiviti, dan secara amnya merasa tidak senang di tempat kerja adalah semua reaksi pekerja yang biasa terhadap pelanggaran kontrak psikologi.

Penemuan baru, yang meninjau sekitar 100 orang pada dua titik waktu yang merangkumi enam bulan, menunjukkan beberapa pekerja bereaksi positif terhadap tempat kerja yang negatif. Contohnya termasuk menerapkan kaedah atau teknik kerja baru, melatih anggota pasukan mengenai kemahiran baru untuk meningkatkan kecekapan, atau menetapkan tujuan dan sasaran baru.

Kiazad, penyelidik utama kajian ini, percaya penemuan itu menunjukkan bahawa pekerja adalah peserta aktif di tempat kerja dan bukan hanya penerima tekanan dan tuntutan persekitaran yang pasif.

"Pekerja tidak selalu bertindak balas secara merosakkan terhadap janji-janji yang ditolak oleh majikan mereka, terutama ketika mereka berhubung dengan baik, sesuai dengan organisasi dan tidak banyak rugi jika mereka keluar," katanya.

Hasil kajian menunjukkan bahawa organisasi harus mengkaji proses pengambilan dan pemilihan mereka untuk memastikan kesesuaian antara pekerja dan syarikat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberi maklumat realistik mengenai pemohon dan kepercayaan organisasi.

Kiazad berkata, penemuan itu tidak bermaksud syarikat harus memungkiri janji mereka untuk mencetuskan prestasi pekerja yang lebih baik. Tambahan pula, syarikat perlu lebih proaktif dalam mewujudkan peluang untuk pekerja merasa terhubung dengan organisasi dan juga sesama pekerja.

“Persekitaran perniagaan yang tidak menentu hari ini menjadikan organisasi semakin sukar untuk memenuhi semua tanggungjawab mereka terhadap pekerja. Dengan melaksanakan amalan sumber manusia yang meningkatkan hubungan sosial pekerja dan sesuai dengan tempat kerja, syarikat boleh memberi kuasa kepada pekerja untuk mengambil tindak balas yang membina sekiranya atau ketika pelanggaran berlaku.

"Itu mungkin bermaksud acara sosial biasa, program bimbingan atau penggunaan role model sebagai kaedah untuk meningkatkan hubungan sosial pekerja di tempat kerja," katanya.

Sumber: Universiti Monash