Kolej Dapat Membantu Memacu Impian Keusahawanan

Adakah anda mempunyai impian keusahawanan? Sekiranya demikian, menghadiri kuliah dapat membantu mengembangkan idea inovatif anda, menurut kajian baru oleh Sekolah Kebudayaan, Pendidikan, dan Pembangunan Manusia Steinhardt New York University (NYU).

Pengajian tinggi sering diteliti bagaimana mempersiapkan pelajar menyelesaikan masalah moden. Sebenarnya, daripada dilihat sebagai mesin inovasi, kolej dan universiti kadang-kadang dituduh sebagai penekan kreativiti dan keusahawanan.

Kini, kolej dan universiti berusaha keras untuk menjadikan aspek inovasi dan keusahawanan sebagai pusat pendidikan tinggi, dengan jumlah program keusahawanan meningkat dalam beberapa dekad terakhir.

Hasil kajian baru menunjukkan bahawa di luar keperibadian, sejarah keluarga keusahawanan, dan ciri lain, pendidikan tinggi sebenarnya dapat memacu inovasi.

"Memupuk keusahawanan inovatif nampaknya melibatkan sifat dan pengasuhan, keperibadian dan pengalaman," kata Matthew J. Mayhew, Ph.D., profesor pendidikan tinggi di NYU Steinhardt.

"Dengan pengembangan peluang untuk belajar keusahawanan muncul persoalan teori dan praktikal yang penting," kata Mayhew. "Bolehkah inovasi diajar? Atau adakah inovasi adalah sesuatu yang baru dimiliki oleh pelajar? Soalan-soalan ini mencerminkan perlunya penyelidikan yang meneliti bagaimana pelajar memperoleh kemahiran keusahawanan yang diperlukan untuk memindahkan idea dari pemikiran ke tindakan. "

Walaupun kajian baru-baru ini menunjukkan hubungan antara penyertaan dalam pendidikan tinggi dan niat pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, perbezaan dalam persekitaran pendidikan belum dapat diterokai sepenuhnya.

Untuk kajian baru ini, para penyelidik menganalisis sejauh mana tiga jenis tetapan pendidikan memupuk idea keusahawanan pelajar. Tetapan ini merangkumi yang berikut: persekitaran empat tahun sarjana A.S. (375 pelajar); persekitaran dua tahun M.B.A. A.S. (109 pelajar); dan persekitaran perniagaan dan teknologi lima tahun Jerman (210 pelajar).

Semua peserta melengkapkan instrumen untuk menilai dimensi keperibadian, termasuk keterlaluan dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Pelajar juga menjawab soalan tinjauan mengenai pengalaman kuliah mereka (contohnya, persekitaran pembelajaran yang mencabar, hubungan dengan fakulti, dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah) serta niat keusahawanan mereka.

Hasil kajian menunjukkan bahawa penyertaan dalam persekitaran pendidikan Jerman dan Amerika secara positif mempengaruhi niat keusahawanan yang inovatif. Keperibadian juga memainkan peranan penting dalam meramalkan hasrat untuk berinovasi, walaupun dengan variasi di semua persekitaran pendidikan.

Niat keusahawanan secara statistik berkaitan dengan keperibadian yang terpuji dan berhati-hati untuk pelajar sarjana A.S.; keperibadian yang ekstrovert, teliti, dan terbuka untuk pengalaman baru bagi pelajar Jerman; dan keperibadian yang terbuka untuk pengalaman baru bagi pelajar M.B.A. A.S.

Tambahan pula, pelajar lelaki sarjana, serta pelajar yang dikenali sebagai Asia atau konservatif politik, lebih cenderung daripada rakan sebayanya untuk menunjukkan niat keusahawanan yang inovatif. Bagi pelajar sarjana A.S., sejarah keusahawanan keluarga juga dikaitkan dengan niat keusahawanan yang inovatif.

"Kajian ini mengganggu kedudukan bahawa pendidikan tinggi mungkin tidak kondusif untuk memupuk inovasi dengan menunjukkan bahawa keperibadian dan pengalaman pendidikan tinggi yang tersusun menyumbang untuk memupuk potensi inovasi di kalangan pelajar kolej," kata Mayhew.

"Berita baiknya adalah bahawa niat keusahawanan yang inovatif dapat dipengaruhi oleh pendidik, tanpa mengira banyak perbezaan sifat dan pengalaman yang dibawa oleh pelajar dari pelbagai budaya ke kampus."

Kajian ini diterbitkan dalam Jurnal Pengajian Tinggi.