Manfaat Penjagaan Kanak-kanak Berkualiti Tinggi

Penyelidikan baru mendapati kualiti penjagaan kanak-kanak nampaknya memberi perbezaan kerana faedahnya diperhatikan semasa remaja.

Para saintis menganalisis kajian yang telah berjalan lama dan menentukan bahawa remaja yang berada di tempat penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi ketika anak-anak mendapat skor sedikit lebih tinggi pada ukuran pencapaian akademik dan kognitif.

Lebih-lebih lagi, remaja tersebut cenderung untuk melaporkan tingkah laku berlakon daripada rakan sebaya yang berada dalam pengaturan penjagaan anak berkualiti rendah pada tahun-tahun awal mereka.

Dan remaja yang menghabiskan waktu paling banyak dalam perawatan anak dalam 4½ tahun pertama mereka melaporkan kecenderungan yang sedikit lebih besar terhadap impulsif dan pengambilan risiko pada usia 15 tahun berbanding rakan sebaya yang menghabiskan lebih sedikit masa dalam perawatan anak.

Walaupun kajian yang dibiayai oleh National Institutes of Health mengikuti pengalaman anak-anak dalam perawatan anak, itu tidak dirancang untuk menentukan sebab dan akibat, dan oleh itu tidak dapat membuktikan sama ada aspek tertentu dari pengalaman penjagaan anak mempunyai kesan tertentu.

Ada kemungkinan faktor lain, yang tidak diukur dalam kajian, terlibat.

Penulis kajian menyatakan bahawa perbezaan langkah-langkah ini di kalangan pemuda dalam kajian ini kecil, tetapi besarnya kedua-dua corak itu konsisten dari awal kanak-kanak hingga remaja. Kajian terdahulu menunjukkan trend yang serupa, tetapi kajian ini adalah yang pertama untuk mengesan kanak-kanak selama satu dekad penuh setelah mereka meninggalkan penjagaan anak.

"Penemuan sebelumnya dari kajian menunjukkan bahawa ibu bapa nampaknya lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka daripada jenis penjagaan anak yang mereka terima," kata James A. Griffin, Ph.D., di Institut Nasional Eunice Kennedy Shriver Kesihatan Kanak-kanak dan Pembangunan Manusia, institusi NIH yang membiayai kajian ini.

"Penemuan semasa menunjukkan bahawa hubungan sederhana antara asuhan kanak-kanak awal dan pencapaian akademik seterusnya dan tingkah laku yang dilihat dalam penemuan kajian terdahulu berterusan sepanjang masa kanak-kanak dan hingga remaja."

Hasil kajian muncul dalam jurnal terbitan Mei / Jun Pembangunan kanak-kanak.

1,364 pemuda dalam analisis telah dinilai secara berkala sejak mereka berumur 1 bulan, sebagai sebahagian daripada Kajian NICHD mengenai Penjagaan Anak Awal dan Pembangunan Belia (SECCYD), kajian penjagaan anak yang terbesar, paling lama dan paling komprehensif di Amerika Negeri.

Keluarga direkrut melalui lawatan ke hospital kepada ibu sejurus selepas kelahiran anak pada tahun 1991, di 10 lokasi di Amerika Syarikat. Walaupun kanak-kanak yang dikaji bukanlah sampel kanak-kanak yang mewakili penduduk AS, keluarga yang mengambil bahagian dalam kajian ini berasal dari pelbagai latar belakang geografi, demografi, ekonomi dan etnik.

Dari usia 1 bulan hingga darjah enam, kanak-kanak dinilai sekurang-kurangnya setiap tahun pada ujian kemajuan kognitif dan akademik. Di samping itu, para penyelidik bertanya kepada ibu bapa secara berkala dan mencatat jenis, kuantiti dan kualiti penjagaan anak selama 4½ tahun pertama anak-anak.

Para penyelidik juga memerhatikan interaksi penjagaan anak untuk menilai kualiti penjagaan. Daripada kanak-kanak yang belajar, hampir 90 peratus menghabiskan masa untuk menjaga orang lain selain ibunya pada masa mereka mencapai usia 4½ tahun.

Penjagaan berkualiti tinggi dicirikan oleh kehangatan, sokongan, dan rangsangan kognitif pengasuh kanak-kanak di bawah jagaan mereka.

Para penyelidik juga meminta agar pengasuh atau guru menilai tingkah laku kanak-kanak di bawah jagaan mereka pada usia 4½ dan setiap dua tahun melalui sekolah rendah. Semasa pelajar berusia 15 tahun, para penyelidik menguji pencapaian akademik pelajar dan, dengan menggunakan soal selidik, meminta pelajar menilai tingkah laku mereka sendiri.

Ini termasuk langkah-langkah masalah tingkah laku (bertindak di dalam kelas); impulsif (bertindak tanpa memikirkan akibatnya); dan mengambil risiko (terlibat dalam tingkah laku yang boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain).

Menilai kualiti penjagaan anak pada skala 1 hingga 4, para penyelidik mendapati bahawa lebih daripada 40 peratus kanak-kanak mengalami penjagaan berkualiti tinggi atau sederhana. Mereka mencatat korelasi sederhana antara penjagaan kualiti yang lebih tinggi dan hasil yang lebih tinggi pada penilaian kognitif dan akademik, termasuk ujian membaca dan matematik.

Korelasi ini serupa pada usia 4½ dan 15 tahun. Penemuan baru yang muncul pada usia 15 tahun adalah bahawa belia yang telah menghabiskan lebih banyak masa dalam penjagaan anak yang berkualiti kerana anak kecil melaporkan masalah tingkah laku berlakon kurang ketika remaja.

"Hasil ini menggarisbawahi pentingnya interaksi antara anak-anak dan penjaga mereka di siang hari," kata pengarang pertama Deborah Lowe Vandell, Ph.D., profesor dan ketua Jabatan Pendidikan di University of California, Irvine.

"Kami melihat kesan berterusan dari kualiti interaksi staf-anak."

Begitu juga, para penyelidik mencatat hubungan antara jumlah jam rata-rata kanak-kanak yang dihabiskan dalam penjagaan anak setiap minggu hingga usia 4½ dan penilaian belia mengenai impulsif dan kecenderungan mengambil risiko pada usia 15 tahun.

Hubungan ini tidak bergantung pada kualiti penjagaan anak yang dialami oleh kanak-kanak.

Lebih-lebih lagi, korelasi itu mencerminkan hubungan awal antara jam dalam laporan anak dan pengasuh mengenai tingkah laku masalah yang pada awalnya dikesan oleh penyelidik ketika anak-anak berusia 4½.

Waktu dalam jagaan anak dihitung sebagai jumlah rata-rata jam per minggu yang dihabiskan seorang anak dalam perawatan anak pada masa bayi, sebagai balita, dan sebagai anak prasekolah.

Hasil kajian ini selaras antara lelaki dan perempuan. Di samping itu, kajian terdahulu menunjukkan bahawa penjagaan anak dapat memberi manfaat kepada anak-anak dari rumah yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Oleh itu, para penyelidik membuat indeks risiko dengan faktor seperti pendapatan keluarga, tahap pendidikan ibu, dan laporan ibu mengenai gejala kemurungan, membahagikan kumpulan mereka kepada tiga berdasarkan risiko.

Kedua-dua corak pencapaian dan tingkah laku yang mereka dapati adalah konsisten di ketiga-tiga kumpulan.

"Penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi nampaknya memberikan peningkatan kecil pada prestasi akademik, mungkin dengan memupuk pemerolehan awal kemahiran kesediaan sekolah," kata James A. Griffin, Ph.D., wakil ketua Cabang Pembangunan & Perilaku Anak NICHD.

“Begitu juga, lebih banyak masa yang dihabiskan dalam perawatan anak dapat memberikan pengalaman sosialisasi yang berbeda, yang mengakibatkan tingkah laku yang sedikit lebih impulsif dan mengambil risiko pada masa remaja. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya mengkaji hubungan antara penjagaan awal dan perkembangan kemudian. "

Sumber: NIH / Institut Kesihatan Kanak-kanak dan Pembangunan Manusia Nasional