Penjaga Kanser Berisiko Mengurangkan Kemurungan dan Kesihatan

Penyelidikan baru mendapati bahawa pengasuh kanser adalah populasi yang rentan kerana mereka berisiko mengalami penurunan kesihatan fizikal.

Lebih-lebih lagi, para penyelidik mendapati bahawa gejala kemurungan adalah satu-satunya peramal penting bagi masalah kesihatan masa depan pengasuh.

Penyelidik percaya penemuan ini menunjukkan pentingnya penilaian awal dan menjaga gejala kemurungan di kalangan penjaga. Campur tangan pada awal lintasan bertahan hidup barah dapat membantu mencegah penurunan kesihatan pramatang di kalangan penduduk penting ini.

Kajian itu, dijumpai di Kanser, adalah tindak lanjut terpanjang sehingga kini kesihatan fizikal pengasuh berikutan memberi rawatan kepada orang yang menghidap barah. Ia dibiayai oleh American Cancer Society.

Penjagaan kanser telah dikaitkan dengan kesihatan yang memburuk di kalangan pengasuh. Untuk meninjau kemungkinan peramal penurunan ini, para penyelidik yang diketuai oleh Kelly M. Shaffer, Ph.D., dari Pusat Kanser Memorial Sloan Kettering, menganalisis data tinjauan dari 664 pengasuh kanser.

Para penyelidik meneliti perubahan dalam kesihatan fizikal pengasuh dari tahun dua hingga tahun lapan berikutan diagnosis barah ahli keluarga untuk mencari ramalan kesihatan yang merosot.

Pada dua tahun selepas diagnosis, kesihatan pengasuh sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Tetapi selama enam tahun berikutnya kelebihan itu hilang, kerana pengasuh mengalami penurunan kesihatan yang kecil namun ketara.

Penyiasat mendapati bahawa gejala kemurungan meningkat adalah satu-satunya peramal penurunan kesihatan fizikal. Mereka mendapati pengasuh dengan gejala depresi tinggi menunjukkan kadar penurunan kesihatan fizikal pengasuh dengan tahap simptom kemurungan rata-rata.

"Kesan buruk dari kemurungan terhadap kesihatan fizikal telah didokumentasikan dengan baik pada populasi umum," tulis penulis.

"Penemuan ini memberikan bukti kepada konteks pengasuhan kanser, yang diketahui mempunyai banyak tekanan dan cabaran psikososial, dan menyoroti pentingnya kemurungan secara khusus terhadap penurunan kesihatan fizikal pramatang pengasuh."

Penulis mengatakan pemeriksaan saringan pengasuh dapat lebih banyak digunakan secara bersama-sama dengan usaha untuk melaksanakan pemeriksaan serupa untuk pesakit, termasuk penilaian berdasarkan teknologi menggunakan pertanyaan singkat dan langsung untuk menilai apakah pengasuh telah mengalami kemurungan.

"Mengenalpasti pengasuh yang memerlukan, dan menghubungkan pengasuh ini ke perkhidmatan psikososial yang berkesan dan mudah diakses, adalah langkah seterusnya yang penting untuk meningkatkan penjagaan menyeluruh bagi keluarga yang menghadapi barah," kata Dr Shaffer.

Sumber: Persatuan Kanser Amerika / EurekAlert

!-- GDPR -->