Persepsi Pekerja terhadap Budaya Organisasi Dapat Melemahkan Dasar Gangguan Seksual

Walaupun sebilangan besar organisasi mempunyai dasar gangguan seksual, gangguan seksual tetap menjadi masalah di tempat kerja.

Dalam kajian baru, para penyelidik di University of Missouri menilai bagaimana tafsiran pekerja terhadap polisi gangguan seksual dapat membatalkan tujuan dasar tersebut.

Mereka mendapati bahawa persepsi pekerja terhadap budaya organisasi yang berkaitan dengan gangguan seksual mengubah cara mereka melihat polisi tersebut.

Secara khusus, para penyelidik menentukan persepsi tentang bagaimana "gangguan seksual" didefinisikan oleh dasar syarikat dapat, pada hakikatnya, menghilangkan atau membentuk kembali makna kebijakan ini. Persepsi seseorang terhadap polisi boleh bertentangan dengan norma dan nilai syarikat yang berusaha menegakkannya.

"Walaupun 98 peratus daripada semua organisasi mempunyai dasar gangguan seksual, gangguan terus berlaku di tempat kerja dan menimbulkan masalah serius," kata Debbie Dougherty, dekan penyelidikan dan profesor komunikasi organisasi.

"Kajian kami menilai bagaimana orang menafsirkan dasar gangguan seksual dan bagaimana mereka menerapkan persepsi peribadi mereka terhadap gangguan seksual terhadap kebijakan tersebut."

Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Sama A.S. (EEOC), mentakrifkan gangguan seksual sebagai kemajuan seksual yang tidak diingini, permintaan nikmat seksual dan perlakuan lisan atau fizikal lain yang bersifat seksual. Tingkah laku eksplisit yang dianggap tidak diingini biasanya disenaraikan dalam dasar.

Dougherty dan pengarang bersama, Marlo Goldstein Hode, rakan pasca doktoral di University of Missouri, menjalankan kajian mengenai dasar gangguan seksual persekutuan dan wilayah sebuah Organisasi Kerajaan A.S. (GOV) yang besar.

Peserta kajian ini diambil bekerja oleh GOV dan diminta untuk mengambil bahagian dalam kumpulan fokus khusus gender, kumpulan fokus campuran gender dan temu ramah individu.

Mengekalkan dinamika jantina sepanjang kajian ini sangat mustahak untuk mengumpulkan data fakta kerana lelaki dan wanita mempunyai pandangan berbeza mengenai gangguan seksual, kata Dougherty.

"Walaupun pernyataan kebijakan tersebut menentukan pentingnya membangun budaya martabat dan rasa hormat, para peserta dalam kajian ini menafsirkan semula kebijakan sedemikian rupa sehingga mereka percaya bahawa itu sebenarnya mewujudkan budaya ketakutan," kata Dougherty.

"Ini menghalangi persahabatan peserta yang dipercayai dihasilkan oleh olok-olok, tingkah laku dan lelucon seksual yang dinormalisasi.

Hasil kajian kami menunjukkan bahawa cara pekerja membina makna di sekitar polisi dapat menghalangi penggunaan dan keberkesanan polisi; oleh itu, penyelidikan dasar gangguan seksual harus menumpukan pada cara-cara kompleks yang pemahaman kita membentuk makna dasar untuk mencari cara yang lebih berkesan untuk menangani gangguan seksual di tempat kerja. "

Ketekalan adalah faktor penting untuk memastikan penghayatan dan penafsiran dasar yang sesuai.

Menurut Dougherty, organisasi perlu membincangkan dasar gangguan seksual mereka dengan cara yang jelas dan ringkas untuk memastikan setiap pekerja memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual.

Lebih-lebih lagi, menyesuaikan orientasi dengan perspektif pekerja (pengiktirafan dinamika jantina) dapat meningkatkan pemahaman mengenai dasar dan niat organisasi.

Kajian itu, "Logik binari dan penafsiran diskursif mengenai kebijakan organisasi: Membuat makna dasar gangguan seksual" akan muncul dalam jurnal,Hubungan Manusia.

Sumber: Universiti Missouri-Columbia